פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

Deals with the queries you may have before and after ordering.

 Support

Help with general technical issues and questions not related to cPanel.

 Services

Deals with any services we offer such as integration and installation.

 Billing & Licensing

Deals with the billing and licensing side of your account.

 cPanel Support

24/7 technical support for cPanel